Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Registrering på kurs

Lathunden

Vi använder två färger i lathunden, lila och gul

 • Lila betyder att du ska göra något aktivt
 • Gul uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt

Tips

 • Arbeta i flera flikar

 • Du använder sökstjärna, *, både i början och slutet på texten när du söker på del av namn, personnummer etc.

 • För knappen Nästa kan du också använda kortkomandot Ctrl+S

 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, återbud etc.) måste du gå till fliken Studiedeltagande

Sök fram student

Sök upp studenten på startsidan genom att ange personnumret, efternamn eller förnamn

Använd dig av sökstjärna, *, om du söker på del av namn eller del av personnumer, personnumret måste börja med sökstjärna eller årtusonde

Klicka på Sök

Personnummer, efternamn, förnamn

För att det ska vara möjligt att registrera studenten på en kurs måste kursen ha statusen Ej påbörjad

 • Klicka på Välj för den kurs du önskar registrera studenten på
 • Välj Registrera
Välj, registrera
 • Klicka på Registrera
  Registrera

Statusen på kursen har nu ändrats från Ej påbörjad till Registrerad

Pågående studier

Problematik

Om det inte skulle gå att registrera studenten på en kurs betyder det att det finns en spärr inlagd. Det skulle kunna vara att studenten är avgiftsskyldig och inte betalat för kommande termin eller så kan hen ha studieuppehåll. Det kommer då en varningsruta i rött som säger att registrering inte är möjlig.
Om man t.ex. registrerar utanför registreringsperiod så kommer en varningsruta i gult upp. En gul varningsruta betyder bara att systemet vill uppmärksamma dig på ett möjligt problem men du kan göra registreringen.

Steg för steg

1. Gå till Ladoks startsida

2. Sök ut studenten via personnummer eller namn

3. Klicka på Studiedeltagande

4. Klicka på Välj för den kurs du önskar registrera studenten på

5. Välj Registrera

6. Klicka på Registrera