Till innehåll på sidan

Registrering på kurser som går över flera terminer

Lathunden

Vi använder två färger i lathunden, lila och gul

 • Lila betyder att du ska göra något aktivt
Lila
 • Gul uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt
Gul

Tips

 • Arbeta i flera flikar

 • Du använder sökstjärna, *, både i början och slutet på texten när du söker på del av namn, personnummer etc.

 • För knappen Nästa kan du också använda kortkomandot Ctrl+S

 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, återbud etc.) måste du gå till fliken Studiedeltagande

___________________________________________________________________________

Viktigt att tänka på

 • För de kurser som går över flera terminer, t.ex från p2 till p3 måste studenterna registrera sig på BÅDA perioderna; det som i gamla Ladok kallades FO-registrering
 • Skolan förlorar ersättning om inte registrering görs på båda perioderna
 • Om kursen är avklarad och studenten inte har registrerat sig på senare period, kan skolan registrera i efterhand
 • Studenterna ska registrera sig själva men kan med fördel få påminnelse om detta inför kommande period, exempelvis via kursen i Canvas

Utsökning, ej registrerade studenter  

 • Gå till Studiedokumentation, Utdata, Deltagande kurs
Utdata, deltagande kurs
studiedokumentation, utdata, sammanfattat tillstånd, ej påbörjad, reg ej avklarad, reg avklarad
 • Klicka på pilen vid rutan för utbildningskod

 • Fyll i kurskod och Sök

utbildningskod, sök
 •  Markera rutan för kursen och Välj
Bneämning, markerad kurs, välj
 • Utbildningskod: ange kurskod/kurskoder
 • Sammanfattat tillstånd: Registrerad, ej avklarad och Registrerad, avklarad
 • Periodtillstånd: Välj Registrerad och Omregistrerad 
 • Klicka sök
 • Kurstillfälle startar eller pågår inom. Här har vi sökt ut en kurs som startar i p2 HT20 för att se om studenterna även var registrerade p3 VT21
Utbildningskod, sammanfattat tillstånd, periodtillstånd, startar/pågår inom
 • Här ser vi exempel på att studenter är registrerade på båda perioderna, 1 av 2 och 2 av 2

Studieperiod
 • Här ser vi exempel på en kurs där studenter är registrerade endast på första perioden, 1 av 2. Sök upp dessa studenter och registrera dem

registrerad, ej registrerad

Registrera student med avklarad kurs  

 • Om en student har avslutat kursen utan att registrera sig på sista perioden, går det att registrera i efterhand
 • Gå in på studentens flik Studiedeltagande. Klicka Filtrera kurser och kryssa i Avklarad – ok
Studiedeltagande, avklarad-ok

Registrera studentmed avklarad kurs

 • Här ser vi tydligt att andra perioden inte är registrerad. Klicka Välj och Registrera

   
  Ávklarad, välj, registrera
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-10