Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studentgränssnitt: inriktningsval

Denna lathund visar studentens vy då hen ska göra inriktningsval i Ladok

Viktigt att tänka på

 • Ev. ändringar (inkl. inriktningar/spår) i utbildningsplanen inför kommande år ska vara fastställt enligt särskild process. Utbildningsplanen med information om förändringar som avser inriktningar/spår ska vara supporten ladok@kth.se tillhanda senast 31 december året utbildningsplanen fastställdes. Ange ärendet med ”Nya inriktningar program ABCDE inför termin XX”
 • Inriktnings-/spårval) inför period 1 HT görs mellan 1-15 april och inför period 3 VT mellan 1-15 oktober. Ett särskilt formulär* för att inriktningsval ska vara Ladoksupporten tillhanda SENAST den 15 mars för val i april inför period 1 HT och 15 september för val i oktober inför period 3 VT. Skicka gärna så snart utbildningsplanen är fastställd, vänta inte till sista dagen!
 • Inriktnings-/spårval inför period 2 HT görs mellan 1-15 oktober och inför period 4 VT mellan 1-15 mars. Ett särskilt formulär* för att inriktningsval ska vara Ladoksupporten tillhanda SENAST den 15 februari inför val till period 4, respektive 15 september för val till period 2.
 • Obligatoriska kurser inom en inriktning och där studenterna inte ska välja några andra kurser, kan direkt antas via Ladok, kurserna (tillfällena) anges i formuläret enligt ovan. Dessa studenter kommer då inte delta i AKP dvs de kommer inte att kunna välja några kurser via NyA.
 • Inriktningar där några kurser är obligatoriska och andra ska väljas hanteras via AKP. Se särskild information från Antagningsgruppen.
 • Några dagar innan AKP öppnar (ca 28-30 april resp. 28-30 oktober) skickas populationen som ska välja kurser via AKP till antagningssystemet NyA. Det innebär att ev. ändringar som handläggare gör för student efter hen valt en inriktning, måste vara klart innan populationen skickas. Om inte detta görs i tid, kommer valda kurser från AKP att hamna utanför vald inriktning och måste hanteras manuellt av handläggare.

* Formuläret finns i särskild mapp i KTH OneDrive, (AUA-UA/inriktningsval). UA vid respektive skola får bjuda in den handläggare som ska fylla i formuläret

Lathund: inriktningsval i studentgränssnittet

Startsidans vy

På startsidan visas det som är aktuellt för studenten just nu. Det kan t.ex. vara studieval (för inriktning/spår) inför en kommande termin. I högra marginalen visas en meny för olika delar i gränssnittet.

Startsida, valet öppnar om
Startsida meny

Om studenten tittar i sin mobil kan menyn vara hopfälld. Klicka i sådana fall på symbolen Meny

Startsida mobil

Genom att klicka Visa mer, visas de olika val studenten kan göra. Fäll ihop genom att klicka Visa mindre.

Startsida visa mer

Välja inriktning

I denna vy ska studenten välja alternativ enligt instruktionen, i detta exempel ska studenten välja ett alternativ. Välj genom att bocka i relevant alternativ och klicka därefter Välj. Efter valet måste studenten bekräfta sitt val.

Välj alternativ
Bekräfta val

Se gjort inriktningsval

När valet är klart kan studenten se sin valda inriktning under Min utbildning. Här får studenten en helhetsbild över sina studier på lärosätet och ser vilka utbildningar hen deltar på eller kommer delta på. Det går att Filtrera för att visa allt, avklarade studier, ej avklarade studier eller tillgodoräknade studier. Studenten kan också se ytterligare information om inriktning/spår om hen klickar på länken för spåret.

Min utbildning
Min utbildning med inriktning
Min utbildning detaljer inriktning

Ändra gjort inriktningsval

 • Efter gjort inriktningsval kan studenten inte ändra sitt val via studentgränssnittet.
 • Om valperioden fortfarande är öppen, så kan Ladoksupporten (ladok@kth.se) ta bort gjort val. Studenten kan därefter göra om sitt val via studentgränssnittet. Programhandläggare motsv. skickar då ett ärende till supporten om att ”ta bort förväntat deltagande” på vald inriktning (ange koden).
 • Om skolan tillåter ändring av gjort val efter att valperioden har stängt, så ska programhandläggare motsv. lägga ”återbud” på den inriktning som inte ska vara vald, ev. obligatoriska kurser får automatiskt ”återbud” inlagt. Handläggaren antar till den nya ”kurspaketeringen” (inriktningen) inom programmet. (bild nedan).
 • Den nya inriktningen ska vara inlagd i Ladok i god tid (omkring 25-26:e i valperioden) för att kursvalet i akp ska fungera. Studentpopulationen som ska delta i akp, förs över till antagningssystemet några dagar innan akp öppnar (1-15 maj respektive november).
 • Görs ändringen efter att populationen av studenter förts över till antagningssystemet, så kan berörd student få ”fel” kurser att välja på i akp. Programhandläggaren eller motsv. ansvarar för att se över att ”rätt” kurser är inlagda som obligatoriska eller är valda i akp.