Schemakalendarium

Läsårsplaner, kurstillfällen och programkoppling i KOPPS

v 46 (november). Läsårsplaner ska vara klara.

v 49 (december). Kurstillfällen ska vara skapade.

v 51 (december). Program ska vara kopplade till kurstillfälle i läsårsplan.

Höstens kurser samt sommarkurser Augusti

Underlag

v 4 (januari). Höstterminens  ska vara klara.

v 13 (mars). Schemaunderlag för sommarkurserna som börjar i augusti ska vara klara.

Remiss

v 13 (mars). Schemaremiss  startar.

v 16 (april). Sista veckan att lämna in synpunkter.

Publicering

v 18 (maj). Höstterminens schema publiceras.

Vårens kurser samt sommarkurser Juni

Underlag 

v 25 (juni). Vårens schemaunderlag ska vara klara.

v 40 (oktober). Schemaunderlag för sommarkurser som börjar i juni ska vara klara.

Remiss

v 40 (oktober). Remiss startar.

v 42 (oktober). Sista veckan att lämna in synpunkter.

Publicering

v 44 (november). Vårterminens schema publiceras.

Mottagnings -underlag

v 13 (mars). Mottagnings-underlag ska vara klart.

v 18 (maj). Mottagnings-schemat klart.

Läsårsindelning

1:a oktober. Målsättning att läsårsindelning för nästföljande läsår presenteras.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:schema@admin.kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-16