Till innehåll på sidan

Schemakalendarium

Läsårsplaner och kurstillfällen i KOPPS

15 januari. Läsårsplan och kurstillfällen ska ha satts till "villkorligt godkänd" respektive "godkänd"

Höstens kurser samt sommarkurser Augusti

Underlag

v 4 (januari). Höstterminens schemaunderlag  ska vara klara.

v 13 (mars). Schemaunderlag för sommarkurserna som börjar i augusti ska vara klara.

Remiss

v 13 (mars). Schemaremiss  startar.

v 16 (april). Sista veckan att lämna in synpunkter.

Publicering

v 18 (maj). Höstterminens schema publiceras.

Vårens kurser samt sommarkurser Juni

Underlag 

v 25 (juni). Vårens schemaunderlag ska vara klara.

v 40 (oktober). Schemaunderlag för sommarkurser som börjar i juni ska vara klara.

Remiss

v 40 (oktober). Remiss startar.

v 42 (oktober). Sista veckan att lämna in synpunkter.

Publicering

v 44 (november). Vårterminens schema publiceras.

Mottagnings -underlag

v 13 (mars). Mottagnings-underlag ska vara klart.

v 18 (maj). Mottagnings-schemat klart.

Läsårsindelning

1:a oktober. Målsättning att läsårsindelning för nästföljande läsår presenteras.