Till innehåll på sidan

Schemakalendarium

För exakta datum, gå till Aktiviteter och datum för KTHs utbildningsutbud

Läsårsplaner och kurstillfällen i KOPPS

Mitten av januari. Läsårsplan och kurstillfällen ska ha satts till "villkorligt godkänd" respektive "godkänd"

Höstens kurser samt sommarkurser augusti

Underlag

v 4 (januari). Höstterminens schemaunderlag ska vara klara.

v 13 (mars). Schemaunderlag för sommarkurserna som börjar i augusti ska vara klara.

Remiss

v 13 (mars). Schemaremiss startar.

v 16 (april). Sista veckan att lämna in synpunkter.

Publicering

v 18 (maj). Höstterminens schema publiceras.

Vårens kurser samt sommarkurser juni

Underlag 

v 33 (augusti). Vårens schemaunderlag ska vara klara.

v 40 (oktober). Schemaunderlag för sommarkurser som börjar i juni ska vara klara.

Remiss

v 40 (oktober). Remiss startar.

v 42 (oktober). Sista veckan att lämna in synpunkter.

Publicering

v 44 (november). Vårterminens schema publiceras.

Mottagningsunderlag

v 13 (mars). Mottagningsunderlag ska vara klart.

v 18 (maj). Mottagningsschemat klart.