Schemakalendarium

Läsårsplaner, kurstillfällen och programkoppling i KOPPS

 • v 46 (november). Läsårsplaner ska vara klara.
 • v 49 (december). Kurstillfällen ska vara skapade.
 • v 51 (december). Program ska vara kopplade till kurstillfälle i läsårsplan.

Höstens kurser samt sommarkurser Juni

Underlag

 • v 4 (januari). Höstterminens schemaunderlag  ska vara klara.
 • v 13 (mars). Schemaunderlag för sommarkurserna som börjar i juni ska vara klara.

Remiss

 • v 13 (mars). Schemaremiss  startar.
 • v 16 (april). Sista veckan att lämna in synpunkter.

Publicering

 • v 18 (maj). Höstterminens schema publiceras. 

Vårens kurser samt sommarkurser Augusti

Underlag 

 • v 25 (juni). Vårens schemaunderlag ska vara klara.

 • v 40 (oktober). Schemaunderlag för sommarkurser som börjar i augusti ska vara klara.

Remiss

 • v 40 (oktober). Remiss startar.
 • v 42 (oktober). Sista veckan att lämna in synpunkter.

Publicering

 • v 44 (november). Vårterminens schema publiceras.

Mottagnings (nolle) -underlag

 • v 13 (mars). Mottagnings-underlag ska vara klart.
 • v 18 (maj). Mottagnings-schemat klart.

Läsårsindelning

 • 1:a oktober. Målsättning att läsårsindelning för nästföljande läsår presenteras.
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:schema@admin.kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-28