Till innehåll på sidan

1 Inkommet diariefört bevisärende i Ladok

Ingår i process

Utfärda examen

Starthändelse

Bevisärende finns i Ladok, examensansökan har inkommit:

1. Digitalt via studentgränssnittet.

2. Pappersansökan, sedan skapad i Ladok av examenshandläggare.

Resulterar i

Bevisärende är diariefört med status inkommet i Ladok.

Aktörer

Examenshandläggare skola

Examenshandläggare EDO/AUA

Beskrivning

Digital ansökan: Bevisärendet finns under Studiedokumentation/Avancerat/Studentärende

Pappersansökan: Ankomststämpla pappersansökan och skapa bevisärende i Ladok.

Granska att ansökan är komplett och korrekt.

Framgå:

  • Personuppgifter
  • Tydligt vilken bevistyp/bevisbenämning
  • Ansökan underskriven
  • Erforderliga bilagor

Stöd:

Ladok för personal

Beskriven av

EDO/AUA/Examensgruppen, juni 2018

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-21
1 Inkommet diariefört bevisärende i Ladok
2 Kontrollera ansökan och Ladokrapportering
3 Justera alternativt invänta justering
4 Fördela ärende till avsedd handläggare
5 Kontrollera att villkoren är uppfyllda
6 Inhämta yttrande från FA/GA/PA/sakkunnig
7 Granska och lämna yttrande
8 Besluta om och skapa examensbevis
9 Expediera examensbevis
10 Upprätta och fatta beslut om avslag
11 Expediera och diarieföra beslut om avslag