Till innehåll på sidan

10 Upprätta och fatta beslut om avslag

Ingår i process

Utfärda examen

Starthändelse

Bevisärende med bevisunderlag är klart från Exmenshandläggare, skola alternativt är klart från Examenshandläggare, EDO/AUA och har tilldelats Examenshandläggare, EDO/AUA.

Resulterar i

Examenshandläggare, EDO/AUA fattar beslut om avslag.

Aktörer

Examenshandläggare EDO/AUA

Beskrivning

Examenshandläggare öppnar ärende i W3D3 för att diarieföra avslagsbeslut

Examenshandläggare fattar beslut om avslag

Examenshandläggare noterar i bevisärende med diarienummer i W3D3.

Examenshandläggare skickar avslagsbeslut med överklagandehänvisning till student enligt rutin.

Efter överklagande tid gått ut avslutar examenshandläggare ärendet i Ladok.

Beskriven av

EDO/AUA/Examensgruppen, juni 2018

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-20
1 Inkommet diariefört bevisärende i Ladok
2 Kontrollera ansökan och Ladokrapportering
3 Justera alternativt invänta justering
4 Fördela ärende till avsedd handläggare
5 Kontrollera att villkoren är uppfyllda
6 Inhämta yttrande från FA/GA/PA/sakkunnig
7 Granska och lämna yttrande
8 Besluta om och skapa examensbevis
9 Expediera examensbevis
10 Upprätta och fatta beslut om avslag
11 Expediera och diarieföra beslut om avslag