Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

11 Expediera och diarieföra beslut om avslag

Ingår i process

Utfärda examen

Starthändelse

Examenshandläggare, EDO/AUA har fattat beslut om avslag.

Resulterar i

Student/doktorand får beslut om avslag med överklagandehänvisning

Aktörer

Examenshandläggare

Beskrivning

Examenshandläggare skickar avslagsbeslut med överklagandehänvisning till student enligt rutin.

Efter överklagande tid gått ut:

  • Examenshandläggare, AUA avslutar ärendet i W3D3
  • Examenshandläggare avslutar ärendet i Ladok med hänvisning till W3D3.

Beskriven av

EDO/AUA/Examensgruppen, juni 2018

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-20
1 Inkommet diariefört bevisärende i Ladok
2 Kontrollera ansökan och Ladokrapportering
3 Justera alternativt invänta justering
4 Fördela ärende till avsedd handläggare
5 Kontrollera att villkoren är uppfyllda
6 Inhämta yttrande från FA/GA/PA/sakkunnig
7 Granska och lämna yttrande
8 Besluta om och skapa examensbevis
9 Expediera examensbevis
10 Upprätta och fatta beslut om avslag
11 Expediera och diarieföra beslut om avslag