Till innehåll på sidan

2 Kontrollera ansökan och Ladokrapportering

Ingår i process

Utfärda examen

Starthändelse

Bevisärende är diariefört med status inkommet i Ladok

Resulterar i

Bevisärende är diariefört med status inkommet i Ladok. Examensansökan är ej komplett

Aktörer

Examenshandläggare skola

Examenshandläggare EDO/AUA

Beskrivning

1) Handläggare öppnar inkommet bevisärende under Studiedokumentation/Avancerat/Studentärende.

2) Handläggare kontrollerar bevisansökan utifrån bevisunderlag.

  • Bevisbenämning: Är det rätt bevisbenämning för rätt kurspaketering?
  • Kurser som studenten valt för examen syns markerade med stjärna.
  • Behörighetsgivande examen

Vid eventuella fel kommunicera med student, eventuellt ändra, gör notering.

Stöd:

Ladok för personal

Beskriven av

EDO/AUA/Examensgruppen, juni 2018

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-21
1 Inkommet diariefört bevisärende i Ladok
2 Kontrollera ansökan och Ladokrapportering
3 Justera alternativt invänta justering
4 Fördela ärende till avsedd handläggare
5 Kontrollera att villkoren är uppfyllda
6 Inhämta yttrande från FA/GA/PA/sakkunnig
7 Granska och lämna yttrande
8 Besluta om och skapa examensbevis
9 Expediera examensbevis
10 Upprätta och fatta beslut om avslag
11 Expediera och diarieföra beslut om avslag