Till innehåll på sidan

3 Justera alternativt invänta justering

Ingår i process

Utfärda examen

Starthändelse

Bevisärende är diariefört med status inkommet i Ladok. Examensansökan är ej komplett.

Resulterar i

Bevisärende är diariefört med status tilldelad i Ladok alternativt, Bevisärende är diariefört med status behandlas i Ladok. Examensansökan är komplett.

Aktörer

Examenshandläggare skola

Examenshandläggare EDO/AUA

Beskrivning

  • Handläggare tar ärende under Studiedokumentation/Avancerat/Studentärende
  • Handläggare tilldelar ärende till antingen sig själv eller annan avsedd handläggare
  • Handläggare kontrollerar bevisbenämning
  • Handläggare kontrollerar vald omfattning mot bevisbenämning.

Vid eventuella fel kommunicera med student, eventuellt ändra, gör notering.

Stöd:

Ladok för personal

Beskriven av

EDO/AUA/Examensgruppen, juni 2018

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-21
1 Inkommet diariefört bevisärende i Ladok
2 Kontrollera ansökan och Ladokrapportering
3 Justera alternativt invänta justering
4 Fördela ärende till avsedd handläggare
5 Kontrollera att villkoren är uppfyllda
6 Inhämta yttrande från FA/GA/PA/sakkunnig
7 Granska och lämna yttrande
8 Besluta om och skapa examensbevis
9 Expediera examensbevis
10 Upprätta och fatta beslut om avslag
11 Expediera och diarieföra beslut om avslag