Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

5 Kontrollera att villkoren är uppfyllda

Ingår i process

Utfärda examen

Starthändelse

Bevisärende är diariefört med status tilldelad i Ladok alternativt, bevisärende är diariefört med status behandlas i Ladok. Examensansökan är komplett.

Resulterar i

Bevisärende är diariefört med status behandlas i Ladok. Bevisärende är tilldelat till Examenshandläggare, AUA med status behandlas i Ladok

Aktörer

Exmenshandläggare skola

Examenshandläggare EDO/AUA

Beskrivning

  • Handläggare har antingen själv tilldelat ärende till sig eller fått ärende tilldelat till sig.
  • Ärendet ligger under Mina pågående ärenden.
  • Handläggare granskar de av studenten valda kurserna för bevisbenämningen mot utbildningsplan, alternativt eventuell ISP, Ämnesstudieplan, eISP
  • Handläggare kontrollerar eventuell behörighetsgivande examen.
  • Handläggare kontrollerar ingående kurser mot eventuell annan examen för överlapp etc.

Vid eventuella fel kommunicera med student, ändra, gör notering.

Stöd

Utbildningsplan (grundutbildning)

Ämnesstudieplan/Individuell studieplan (forskarutbildning)

Ladok för personal

Beskriven av

EDO/AUA/Examensgruppen, juni 2018

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-20
1 Inkommet diariefört bevisärende i Ladok
2 Kontrollera ansökan och Ladokrapportering
3 Justera alternativt invänta justering
4 Fördela ärende till avsedd handläggare
5 Kontrollera att villkoren är uppfyllda
6 Inhämta yttrande från FA/GA/PA/sakkunnig
7 Granska och lämna yttrande
8 Besluta om och skapa examensbevis
9 Expediera examensbevis
10 Upprätta och fatta beslut om avslag
11 Expediera och diarieföra beslut om avslag