Till innehåll på sidan

6 Inhämta yttrande från FA/GA/PA/sakkunnig

Ingår i process

Utfärda examen

Starthändelse

Bevisärende är diariefört med status behandlas i Ladok. Examensansökan är komplett. Handläggare har bedömt att bevisärendet behöver yttrande från sakkunnig.

Resulterar i

Bevisärende är diariefört med status behandlas i Ladok. Examensansökan är komplett. Bevisärendet har tilldelats till sakkunnig för yttrande.

Aktörer

Exmenshandläggare skola

Examenshandläggare EDO/AUA

Beskrivning

Ärendet tilldelas/skickas/delegeras till sakkunnig för yttrande.

Beskriven av

EDO/AUA/Examensgruppen, juni 2018

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-20
1 Inkommet diariefört bevisärende i Ladok
2 Kontrollera ansökan och Ladokrapportering
3 Justera alternativt invänta justering
4 Fördela ärende till avsedd handläggare
5 Kontrollera att villkoren är uppfyllda
6 Inhämta yttrande från FA/GA/PA/sakkunnig
7 Granska och lämna yttrande
8 Besluta om och skapa examensbevis
9 Expediera examensbevis
10 Upprätta och fatta beslut om avslag
11 Expediera och diarieföra beslut om avslag