Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

7 Granska och lämna yttrande

Ingår i process

Utfärda examen

Starthändelse

Bevisärende är diariefört med status behandlas i Ladok. Examensansökan är komplett. Bevisärendet har tilldelats till sakkunnig för yttrande.

Resulterar i

Bevisärende är diariefört med status behandlas i Ladok. Examensansökan är komplett. Bevisärendet har bedömts av sakkunnig. Yttrandet är antingen avslag eller bifall. Bevisärendet har åter tilldelats handläggare.

Aktörer

Sakkunnig

Beskrivning

  • Sakkunnig har fått bevisärende tilldelat sig, finns under Mina pågående ärenden.
  • Sakkunnig bedömer och skriver yttrande, bifall eller avslag.
  • Vid bifall, notering i ärendet och sedan tilldela ärendet till handläggare.
  • Vid avslag, notering i ärendet och sedan tilldela ärendet till handläggare vid AUA för avslagsbeslut.

Beskriven av

EDO/AUA/Examensgruppen, juni 2018

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-20
1 Inkommet diariefört bevisärende i Ladok
2 Kontrollera ansökan och Ladokrapportering
3 Justera alternativt invänta justering
4 Fördela ärende till avsedd handläggare
5 Kontrollera att villkoren är uppfyllda
6 Inhämta yttrande från FA/GA/PA/sakkunnig
7 Granska och lämna yttrande
8 Besluta om och skapa examensbevis
9 Expediera examensbevis
10 Upprätta och fatta beslut om avslag
11 Expediera och diarieföra beslut om avslag