Till innehåll på sidan

8 Besluta om och skapa examensbevis

Ingår i process

Utfärda examen

Starthändelse

Bevisärende med bevisunderlag är klart från Exmenshandläggare, skola alternativt är klart från Examenshandläggare, EDO/AUA och har tilldelats Examenshandläggare, EDO/AUA.

Resulterar i

Beslut om examen är fattat av Examenshandläggare, EDO/AUA.

Elektroniskt examensbevis samt elektroniskt Diploma Suplement (DS) är skapat

Aktörer

Examenshandläggare EDO/AUA

Beskrivning

Handläggare har antingen själv tilldelat ärende till sig eller fått ärende tilldelat till sig.

Ärendet ligger under Mina pågående ärenden.

Handläggare fattar beslut

Stöd

Ladok för personal

Beskriven av

EDO/AUA/Examensgruppen, juni 2018

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-20
1 Inkommet diariefört bevisärende i Ladok
2 Kontrollera ansökan och Ladokrapportering
3 Justera alternativt invänta justering
4 Fördela ärende till avsedd handläggare
5 Kontrollera att villkoren är uppfyllda
6 Inhämta yttrande från FA/GA/PA/sakkunnig
7 Granska och lämna yttrande
8 Besluta om och skapa examensbevis
9 Expediera examensbevis
10 Upprätta och fatta beslut om avslag
11 Expediera och diarieföra beslut om avslag