Till innehåll på sidan

9 Expediera examensbevis

Ingår i process

Utfärda examen

Starthändelse

Beslut om examen är fattat av Examenshandläggare, EDO/AUA. Elektroniskt examensbevis samt elektroniskt Diploma Suplement (DS) är skapat.

Resulterar i

Alumn får e-post med e-signerad PDF.

E-arkiv får PDF för bevarande.

Aktörer

Examenshandläggare EDO/AUA

E-arkivarie IT/Arkiv och registratur

Beskrivning

  • Examenshandläggare sammanfogar kurslista samt DS till en PDF.
  • Examenshandläggare lägger på PDF-lager
  • Examenshandläggare e-signerar PDF.
  • Examenshandläggare sparar e-signerad PDF
  • Examenshandläggare skickar e-signerad PDF till alumn
  • Examenshandläggare skickar e-signerad PDF till e-arkiv
  • Examenshandläggare avslutar ärendet i Ladok

Rutinbeskrivning för detta tas fram i och med utbildning.

Beskriven av

EDO/AUA/Examensgruppen, juni 2018

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-20
1 Inkommet diariefört bevisärende i Ladok
2 Kontrollera ansökan och Ladokrapportering
3 Justera alternativt invänta justering
4 Fördela ärende till avsedd handläggare
5 Kontrollera att villkoren är uppfyllda
6 Inhämta yttrande från FA/GA/PA/sakkunnig
7 Granska och lämna yttrande
8 Besluta om och skapa examensbevis
9 Expediera examensbevis
10 Upprätta och fatta beslut om avslag
11 Expediera och diarieföra beslut om avslag