Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hantera stöd till studenter med funktionsnedsättning

Mångfald är viktigt för KTH och KTH välkomnar alla studenter som har förutsättningar att klara av utbildningen. Den som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på KTH på samma villkor som andra studenter. Nedan beskrivs arbetsordning för hanteringen av stöden och varför stöden generellt kan erhållas.

Stöd för examinatorer

Alla studenter som börjar på KTH har antagits utifrån samma bedömning. Kraven på studenternas prestationer under utbildningen är alltid desamma. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är diskriminering och definieras i diskrimineringslagen.

Arbetsgång för examinatorer vid beslut för R- och P-stöd

Generell hantering av stödinsatser

Information till studenter om kompensatoriskt stöd vid funktionsnedsättning (Student på KTH)

Information till lärare om Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination på distans

Processmodell

Följ aktivitetsrutorna i processmodellen för att se arbetsflödet. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till en aktivitetsbeskrivningen nedan.

Hantera stöd till studenter med funktionsnedsättning (2019-05-28) (pdf 83 kB)

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning

Starthändelse

Ansökan om stöd kommer i via Nais.

1 Granska ansökan

Om ej komplett:

2 Begära komplettering

Om ej rekommendation: Student har fått meddelande

Resultat

Student har fått R-stöd. Om examinator inte avslagit stödet senast 15 dagar innan examinationstillfället.

Om dessutom P-stöd rekommenderas:

Resultat

  • Student har fått beslut om P-stöd, beviljande eller avslag
  • Tentamensadministratör har fått meddelande om beslut

Riktlinjer och styrdokument

Riktlinje för stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning

Guideline for supportive measures in the examination of students with disabilities (pdf 167 kB)

Mallar

Begäran om anpassad examinationsform i kurs (20200206) (docx 63 kB)

Processledning

Processägare

Processledare

Kontakt

Handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning: funka@kth.se

Tentamensadministratörer av stöd till studenter med funktionsnedsättning: tentafunka@kth.se