Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Aktivitetsbeskrivningar

Här finns aktivitetsbeskrivningar som hör till processen Hantera stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning.

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-20
1 Granska ansökan
2 Begära komplettering
3 Boka in möte och möta student
4 Bedöma om R- och/eller P-stöd ska rekommenderas
5 Meddela student rekommenderat stöd
6 Registrera stöd i UG
7 Besluta om stöd
8 Registrera beslut i W3D3
9 Meddela student och tentamensadministratör