Till innehåll på sidan

4 Bedöma om R- och/eller P-stöd ska rekommenderas

Ingår i process

Handlägga stöd till studenter med funktionsnedsättning

Starthändelse

Handläggaren har via students ansökan och personligt samtal erhållit underlag för bedömning av rekommendation om stöd.

Resulterar i

Student rekommenderas/ej rekommenderas stöd.

Aktörer

Handläggare för studenter med funktionsnedsättning.

Beskrivning

Utifrån dokumentation och samtal med studenten tas en rekommendation fram om vilka stöd studenten kan få eller inte få. Om studenten får rekommendation om stöd eller inte accepterar rekommenderat stöd informeras studenten om att hen/handläggare kontaktar examinator för beslut i frågan.

Styrande dokument

Riktlinje för stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning.

Beskriven av

Lena Salomonson

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-20
1 Granska ansökan
2 Begära komplettering
3 Boka in möte och möta student
4 Bedöma om R- och/eller P-stöd ska rekommenderas
5 Meddela student rekommenderat stöd
6 Registrera stöd i UG
7 Besluta om stöd
8 Registrera beslut i W3D3
9 Meddela student och tentamensadministratör