Till innehåll på sidan

7 Besluta om stöd

Ingår i process

Handlägga stöd till studenter med funktionsnedsättning

Starthändelse

Rekommendation om P-stöd finns.

Resulterar i

Beslut finns.

Aktörer

Examinator

Beskrivning

Examinator beslutar om en student ska erhålla stöd eller inte enligt arbetsordning för hantering av stöd i Lathund för examinatorer.

Styrande dokument

Riktlinje för stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning.

Använder rutin

Lathund för examinatorer.

Beskriven av

Lena Salomonson

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-20
1 Granska ansökan
2 Begära komplettering
3 Boka in möte och möta student
4 Bedöma om R- och/eller P-stöd ska rekommenderas
5 Meddela student rekommenderat stöd
6 Registrera stöd i UG
7 Besluta om stöd
8 Registrera beslut i W3D3
9 Meddela student och tentamensadministratör