Till innehåll på sidan

9 Meddela student och tentamensadministratör

Ingår i process

Handlägga stöd till studenter med funktionsnedsättning

Starthändelse

Beslut finns och är registrerat i W3D3.

Resulterar i

Student har fått skriftligt beslut och tentamensadministratör har fått meddelande om beslut.

Aktörer

Examinator

Beskrivning

Examinator ska skriftligen meddela student om beslutet senast 15 dagar innan examinationstillfället. Beslut ska laddas upp i respektive skolas KTH BOX senast den dagen tentamensanmälan stänger.

Styrande dokument

Riktlinje för stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning.

Beskriven av

Lena Salomonson

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-20
1 Granska ansökan
2 Begära komplettering
3 Boka in möte och möta student
4 Bedöma om R- och/eller P-stöd ska rekommenderas
5 Meddela student rekommenderat stöd
6 Registrera stöd i UG
7 Besluta om stöd
8 Registrera beslut i W3D3
9 Meddela student och tentamensadministratör