Till innehåll på sidan

8 Registrera beslut i W3D3

Ingår i process

Handlägga stöd till studenter med funktionsnedsättning

Starthändelse

Ett skriftligt beslut finns.

Resulterar i

Beslutet är registrerat i W3D3.

Aktörer

Handläggare på skola.

Beskrivning

Enligt KTH:s rutiner för diarieföring.

Beskriven av

Lena Salomonson

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-20
1 Granska ansökan
2 Begära komplettering
3 Boka in möte och möta student
4 Bedöma om R- och/eller P-stöd ska rekommenderas
5 Meddela student rekommenderat stöd
6 Registrera stöd i UG
7 Besluta om stöd
8 Registrera beslut i W3D3
9 Meddela student och tentamensadministratör