Till innehåll på sidan

2 Begära komplettering

Aktiviteter för att bekära kompletteringar om ansökan om stödinsatser inte är komplett.

Ingår i process

Handlägga stöd till studenter med funktionsnedsättning

Starthändelse

Om studentens ansökan inte är komplett.

Resulterar i

Att begäran om komplettering är skickad till student.

Aktörer

Handläggare för studenter med funktionsnedsättning

Beskrivning

En begäran om komplettering skickas till studenten. Om studenten inte inkommer med begärd komplettering inom angiven tid avvisas ansökan.

Styrande dokument

Riktlinje för stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning.

Berskrivne

Lena Salomonson

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-20
1 Granska ansökan
2 Begära komplettering
3 Boka in möte och möta student
4 Bedöma om R- och/eller P-stöd ska rekommenderas
5 Meddela student rekommenderat stöd
6 Registrera stöd i UG
7 Besluta om stöd
8 Registrera beslut i W3D3
9 Meddela student och tentamensadministratör