Till innehåll på sidan

3 Boka in möte och möta student

Aktivitet för personligt möte med student som ansökt om stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning.

Ingår i process

Handlägga stöd till studenter med funktionsnedsättning

Starthändelse

En komplett ansökan finns från student.

Resulterar i

Handläggare och student har haft ett personligt möte.

Aktörer

Handläggare för studenter med funktionsnedsättning.

Beskrivning

Möte ska bokas och genomföras inom 15 arbetsdagar.

Styrande dokument

Riktlinje för stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning.

Beskriven av

Lena Salomonson

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-20
1 Granska ansökan
2 Begära komplettering
3 Boka in möte och möta student
4 Bedöma om R- och/eller P-stöd ska rekommenderas
5 Meddela student rekommenderat stöd
6 Registrera stöd i UG
7 Besluta om stöd
8 Registrera beslut i W3D3
9 Meddela student och tentamensadministratör