Till innehåll på sidan

Högskolepedagogik och akademiskt lärarskap på KTH

Här hittar du information om aktuella högskolepedagogiska kurser och sådana som är på gång att utvecklas. En beskrivning finns över hur kursutbudet planeras över de närmaste läsåren samt rekommenderade val av kurser.

Vidare kan du se hur sammansättningen av det högskolepedagogiska rådet och vilket nationellt ramverk de högskolepedagogiska kompetensutvecklingsinsatserna vilar inom.

Kurser i högskolepedagogik på KTH

Nationella rekommendationer om behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning

Validering av högskolepedagogisk utbildning

Pedagogisk meritering på KTH