Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Framtidens ledare för strategisk utbildningsutveckling program

Ett utvecklingsorienterat och meriterande program för skickliga lärare på KTH

Om programmet

Programmet genomfördes för första gången under 2022, med 12 lärare som fick tillfälle att ytterligare stärka sin expertis och kompetens och därmed också bidra till utvecklingskapaciteten och kulturen vid KTH. Innehållet i programmet formades av deltagarnas egna intressen. Genom gemensamma aktiviteter och individuellt arbete i sina projekt har deltagarna fått möjligheter att utveckla och visa sin pedagogiska kompetens.

Syfte och mål

Syftet med programmet är att möjliggöra och driva den fortsatta utvecklingen av KTHs tbildningar och utbildningsorganisation, genom att stimulera och stödja redan skickliga lärares fortsatta utveckling, särskilt när det gäller kollegial och forskningsanknuten pedagogisk skicklighet. Fokus är att främja utvecklingen av utbildningsorganisationen och utbildningen på alla nivåer. Samtidigt synliggörs högskolepedagogiskt utvecklingsarbete och värdet av pedagogiska meriter stärks.

Programmets övergripande mål

Målet är att deltagarna ska utveckla sin förmåga att bidra till och leda framgångsrik utveckling och innovation inom KTHs utbildningar och utbildningsmiljö såväl som i sina egna undervisningsuppdrag. Det betyder att de ska:

  • utveckla sin expertis inom frågor av betydelse för utbildning vid KTH
  • utveckla sin förmåga att främja utveckling av utbildning, i kollegial och gränsöverskridande samverkan – exempelvis med studenter, över discipliner, mellan universitet
  • utveckla sin förmåga att utveckla, använda, bedöma och kommunicera högskolepedagogisk kunskap
  • bidra till synligheten av pedagogisk utveckling inom KTH och i nationella och internationella sammanhang

Programansvariga 

Innehållsansvarig:kth-sotl@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-02