Till innehåll på sidan

HR-gruppen

HR-gruppen kontaktar du via HR-handläggare för din institution eller via vår funktionsbrevlåda: persadm@abe.kth.se.

HR-ansvarig

Varje institution har en HR-handläggare med placering på Skolkansliet:

Arkitektur

Byggvetenskap

Centra

Fastigheter och byggande

Filosofi och historia

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Samhällsplanering och miljö

Skolkansliet och Utbildningskansli ABE

Ansvarig för:

Arvodister

Adjungerade/ affilierade/ gästprofessurer

Adjunkter

Docentansökningar

Lärartillsättningar och befordringar

Tjänsteresor, Försäkringar, Stipendier