Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

HR-gruppen

HR-gruppen kontaktar du via HR-handläggare för din institution eller via vår funktionsbrevlåda: persadm@abe.kth.se .

HR-ansvarig

Catherine Abreu Pimenta
Catherine Abreu Pimenta hr-ansvarig pimenta@kth.se 087909413 Profil

Varje institution har en HR-handläggare:

Arkitektur

Byggvetenskap

Fastigheter och byggande

Filosofi och historia

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Samhällsplanering och miljö

Avdelningen för verksamhetsstöd ABE

Centra:

Viable Cities 

InfraSweden

Ansvarig för:

Arvodister

Adjungerade/ affilierade/ gästprofessurer

Adjunkter

Docentansökningar

Lärartillsättningar och befordringar

Tjänsteresor, Försäkringar, Stipendier