Till innehåll på sidan

HR-gruppen

HR-gruppen kontaktar du via HR-handläggare för din institution eller via vår funktionsbrevlåda: hr-vs@abe.kth.se.

HR-ansvarig

Catherine Abreu Pimenta
Catherine Abreu Pimenta
hr-ansvarig 087909413

Varje institution har en HR-handläggare:

Arkitektur

Byggvetenskap

Fastigheter och byggande

Filosofi och historia

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Samhällsplanering och miljö

Avdelningen för verksamhetsstöd ABE

Centra:

Viable Cities 

Infra Sweden

Ansvarig för:

Arvodister

Adjungerade/ affilierade/ gästprofessurer

Adjunkter

Docentansökningar

Lärartillsättningar och befordringar

Tjänsteresor, Försäkringar, Stipendier