Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beskrivning av roller

Dessa roller och manualer avser HR och lönesystemet HR-plus. Välj din roll så visas manualer för de rutiner du har tillgång till. Rollbehörigheten beställs via din HR-ansvarig

Roll/manual Kan visa Kan ändra

Roll 1

Arvoden/timlön/utlägg
LAS
Lönekostnadsspec
Sakattestant KTH-res
Person- och befattningsuppgifter
Semesterdagar
Kommande frånvaro
Konteringar
Lönehändelser (historiska lönetransaktioner)
Lönedatahistorik
Löneartskatalog
Organisationsadresser
Telekatalog
Tjänstgöringsjournal
Uppehåll och arbetstillstånd

Arvoden/timlön
BESTA och lönekartläggningsinfo
Sakattestant KTH-res
Adressuppgifter person
Funktionsbenämning
Ämneskod
Docent per (datum)
Konteringar
SUN-kod
Organisationsadresser
Telekataloguppgifter
Uppgifter om uppehålls/arbetstillstånd
Utlägg

Roll 2

Som roll 1

Som roll 1 men kan inte ändra BESTA- och lönekartläggningsinfo

Roll 3

Utbetalda arvoden/timlön/utlägg
Lönekostnadsspec
Sakattestant KTH-res
Person- och befattningsuppgifter
Semesterdagar
Kommande frånvaro
Konteringar
Lönehändelser (historiska lönetransaktioner)
Lönedatahistorik
Löneartskatalog
Organisationsadresser
Tjänstgöringsjournal

Sakattestant KTH-res
Konteringar
Utlägg

Roll 4

Utbetalda arvoden/timlön/utlägg
Lönekostnadsspec
Sakattestant KTH-res
Person- och befattningsuppgifter
Semesterdagar
Konteringar
Lönehändelser (historiska lönetransaktioner)
Lönedatahistorik
Löneartskatalog
Organisationsadresser
Inget, endast tittbehörighet

Roll 5

Arvoden/timlön
LAS
Sakattestant KTH-res*
Person- och befattningsuppgifter, ej lön*
Telekatalog inkl. organisationsadresser*
Utlägg

* = Om användaren enbart har behörighet till skola UA (Arvodister) är dessa fönster tomma

Arvoden/timlön
Sakattestant KTH-res*
Telekatalog inkl. organisationsadresser*
Utlägg

Roll 6

Person- och befattningsuppgifter, ej lön
Telekatalog inkl. organisationsadresser

Telekatalog inkl. organisationsadresser

Roll 7 Person- och befattningsuppgifter, ej lön Inget, endast tittbehörighet