Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Roll 3

Nedan beskrivs de rutiner i HR-plus du har tillgång till i Roll 3

Allmänna kommandon i HR-plus

Visar urvalsvillkor, kommandon och funktioner som kan användas i alla översiktsfönster i HR-plus webb

Allmänna kommandon i HR-plus

Anställningsuppgifter

Visar och ändrar lönekontering. Visar anställningsuppgifter och lönetransaktioner.

Anställningsuppgifter

Lönekostnadsspecifikation

En sammanställning av hur löner och avgifter bokförs för varje månad

Lönekostnadsspecifikation

Sakattestant KTH-res

Används för att koppla en persons sakattestantkod i fakturaflödet till KTH-res

Sakattestant KTH-res

Utlägg

Alla anställda med månadslön ska själva ansöka om ersättning för sina utlägg genom systemet KTH res.  För personer som inte själva kan ansöka om ersättning via KTH-res kan skolorna istället registrera in utlägget i HR-plus.

Registrera utlägg i HR-plus

Utläggstyper som kan registreras i HR-plus