Till innehåll på sidan

Roll 1

Nedan beskrivs de rutiner i HR-plus du har tillgång till i Roll 1

Allmänna kommandon i HR-plus

Visar urvalsvillkor, kommandon och funktioner som kan användas i alla översiktsfönster i HR-plus webb

Allmänna kommandon i HR-plus

Anställningsuppgifter

Visar och ändrar lönekontering. Visar anställningsuppgifter, roll 1 kan ändra vissa av dessa uppgifter.

Anställningsuppgifter

Arvoden och timlön

Förklarar hur du registrerar, visar, ändrar och tar bort arvoden

Registrera arvoden och timlön

BESTA

Hur anställda vid KTH kodas enligt BESTA, befattningsgruppering för statistik

Registrera och visa BESTA-koder

LAS

Visar anställningshistorik, LAS-dagar och möjliggör bevakning av provanställning

LAS

Lönekostnadsspecifikation

En sammanställning av hur löner och avgifter bokförs för varje månad

Lönekostnadsspecifikation

Sakattestant KTH-res

Används för att koppla en persons sakattestantkod i fakturaflödet till KTH-res

Sakattestant KTH-res

Utlägg

Alla anställda med månadslön ska själva ansöka om ersättning för sina utlägg genom systemet KTH res.  För personer som inte själva kan ansöka om ersättning via KTH-res kan skolorna istället registrera in utlägget i HR-plus.

Registrera utlägg i HR-plus

Utläggstyper som kan registreras i HR-plus

Uppehåll och arbetstillstånd

Används för att hålla reda på vem som har ett aktuellt uppehålls- eller arbetstillstånd. Skolan ansvarar själva för att hålla informationen uppdaterad

Uppehåll och arbetstillstånd

Telekatalog

Ändrar kontaktuppgifter som visas på kth.se avseende personal och orgenheter

Telekatalog

Innehållsansvarig:ankie@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-29