Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Telekatalog

Ändrar kontaktuppgifter som visas på kth.se avseende personal och orgenheter

Menyn innehåller menyposterna Telekatalog, Register (ej anställda) och Organisationsadresser
Menyn Telekatalog

Vad är Telekatalogrutinen?

Telekatalogrutinen är ett verktyg för att styra vilka profiler som visas i personalkatalogen på kth.se  och för att ändra de uppgifter som visas i profilerna. Du kan även ändra kontaktuppgifter till de orgenheter (institutioner, avdelningar etc) du har behörighet till.

När visas mina ändringar på kth.se?

Överföring från Telekatalogen till hemsidan sker varje natt. Du måste alltså vänta till dagen efter för att se dina ändringar på hemsidan.

Telekatalog

I rutinen Telekatalog kan du söka fram alla befattningar som finns registrerade i HR-plus, förutom arvodister, och som slutade för max tre månader sedan. Klicka på personnumret för att visa detaljvyn där ändringar kan göras.

Arbetsgång

 1. Anställningsavtal/underlag skickas till löner som registrerar befattningen i HR-plus
 2. Skolan kan nu söka upp befattningen i Telekatalogen
 3. Om befattningen ska visas på hemsidan ändrar skolan Visas i katalog till Ja.
 4. Om befattningens funktionsbenämning på hemsidan ska vara något annat än befattningstiteln anges detta i funktionsbenämning. Annars lämnas fältet tomt.
 5. Fälten extra information, alternativ e-post och alternativ fax kan normalt lämnas tomma
 6. Om personen har en annan besöksadress än orgenheten anges denna i fältet Besöksadress, om annan än nedan. Orgenhetens adress ändras under Organisationsadresser.
 7. Tryck spara. Uppgifterna visas på hemsidan efter en natt.

Register (ej anställda)

I registret registreras personer som behöver synas i hemsidans personalkatalog, men som är arvodister eller inte kan registreras i HR-plus, t.ex. professor emeritus/emerita.

Alla befattningar som kan registreras i HR-plus ska skickas till lön och därefter hanteras i den vanliga Telekatalogen. Detta gäller t.ex. industridoktorand, affilierad fakultet, gästprofessor mfl. Om en person i registret istället registreras i HR-plus ska raden i Register (ej anställda) tas bort. Annars uppstår dubbletter på hemsidan.

Registrera personen i UG

För att personen ska kunna visas i personalkatalogen måste personen finnas registrerad i UG, dvs ha en @kth.se-mejladress. För att registret ska kunna matchas med UG måste personens person- eller samordningsnummer finnas angivet i UG. Kontakta IT-support för mer information.

Arbetsgång

 1. Tryck på knappen Ny.
 2. Fyll i uppgifterna. Personnummer måste vara samma som det person- eller samordningsnummer som angivits i UG. Annars kommer uppgifterna inte visas på hemsidan.
 3. Orgenhet bokstäver (VERSALER, max fyra tecken) är den orgenhet under vilken personens kontaktuppgifter ska visas på hemsidan. Tryck Spara för att se orgenhetens namn.
 4. Uppgifterna visas på hemsidan efter en natt.

Organisationsadresser

Bilden visar detaljvyn i organisationsadresser. Här ändras orgnamn och kontaktuppgifter till organisationen.
Detaljvyn Organisationsadresser

Gör ett urval. Klicka på orgenheten för att visa detaljvyn.

Du kan ändra orgenhetens namn samt adressuppgifter. Adressuppgifterna kommer visas som besöksadress på hemsidan för alla personer i Telekatalogen och Registret som hör till den orgenheten.

Arbetsställe SCB (CFAR) är en statistikuppgift som behövs för andra system som ansluter till HR-plus. Om CFAR saknas förs orgen inte över till IA (KTHs Arbetsmiljösystem). Välj det arbetsställe som är närmast orgens fysiska adress.

Orgenheter som hör till en avdelning inom GVS ska ha den avdelningens namn ifyllt i fältet Avdelning inom GVS.

Tryck Spara. Uppgifterna visas på hemsidan efter en natt.