Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Roll 4

Roll 4 är en tittroll. Nedan beskrivs de rutiner i HR-plus du har tillgång till i Roll 4

Allmänna kommandon i HR-plus

Visar urvalsvillkor, kommandon och funktioner som kan användas i alla översiktsfönster i HR-plus webb

Allmänna kommandon i HR-plus

Anställningsuppgifter

Visar anställningsuppgifter och lönetransaktioner.

Anställningsuppgifter

Lönekostnadsspecifikation

En sammanställning av hur löner och avgifter bokförs för varje månad

Lönekostnadsspecifikation

Sakattestant KTH-res

Visar personers sakattestantkod i fakturaflödet till KTH-res

Sakattestant KTH-res