Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Roll 5

Nedan beskrivs de rutiner i HR-plus du har tillgång till i Roll 5. För dig som enbart ser arvodister kommer fönstren Sakattestant KTH-res, Anställningsuppgifter begränsad och Telekatalog att vara tomma

Allmänna kommandon i HR-plus

Visar urvalsvillkor, kommandon och funktioner som kan användas i alla översiktsfönster i HR-plus webb

Allmänna kommandon i HR-plus

Arvoden och timlön

Förklarar hur du registrerar, visar, ändrar och tar bort arvoden

Registrera arvoden och timlön

LAS

Visar anställningshistorik, LAS-dagar och möjliggör bevakning av provanställning

LAS

Sakattestant KTH-res

Används för att koppla en persons sakattestantkod i fakturaflödet till KTH-res

Sakattestant KTH-res

Anställningsuppgifter begränsad

Anställningsuppgifter begränsad visar anställnings- och adressuppgifter för månadsanställda. Om du enbart har tillgång till arvodister kommer detta fönster vara tomt. Anställningsuppgifter för arvodister visas under Arvoden och timlön.

Anställningsuppgifter begränsad

Telekatalog

Ändrar kontaktuppgifter som visas på kth.se avseende personal och orgenheter.

Telekatalog

Utlägg

Alla anställda med månadslön ska själva ansöka om ersättning för sina utlägg genom systemet KTH res.  För personer som inte själva kan ansöka om ersättning via KTH-res kan skolorna istället registrera in utlägget i HR-plus.

Registrera utlägg i HR-plus

Utläggstyper som kan registreras i HR-plus