Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anställningsuppgifter begränsad

Anställningsuppgifter begränsad visar adressuppgifter och vissa anställningsuppgifter. För dig som har roll 5 och enbart kan visa arvodister kommer detta fönster vara tomt.

Urval

Fönstret Adress/befattningsuppgifter öppnas med en urvalsvy. Väljer du OK utan att fylla i några värden visas samtliga rader du har behörighet till. Rekommenderat är att alltid skriva in någon form av urval. Du kan söka på hela eller början av personnummer, värden, namn etc. För att tömma ditt inskrivna urval, använd knappen Blanka.

Detaljerad information om urval, booleska operatorer, att spara dina urval med mera finns på sidan Allmänna kommandon i HR-plus .

Översiktfönster

När du gjort ditt urval och tryckt ok visas dina resultat i ett översiktsfönster där all information ligger som rader och kolumner. Under knappen Mer kan du t.ex. välja sortera eller att exportera resultaten till Excel.

Detaljfönster

Genom att klicka på personnumret i raden kan du visa ett detaljfönster där informationen per rad visas ”uppifrån och ned”.

I bildens övre del visas adressuppgifter. I nedre delen visas uppgifter om befattningen (anställningen).

Rapporter

Här kan du ta ut rapporter över födelsedagar samt pensionsplanering. Välj rapport, fyll i eventuellt urval och tryck ok för att skapa rapporten. Rapporten kan sedan laddas ned som PDF.