Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Roll 2

Nedan beskrivs de rutiner i HR-plus du har tillgång till i Roll 2

Allmänna kommandon i HR-plus

Visar urvalsvillkor, kommandon och funktioner som kan användas i alla översiktsfönster i HR-plus webb

Allmänna kommandon i HR-plus

Anställningsuppgifter

Visar och ändrar lönekontering. Visar anställningsuppgifter, roll 2 kan ändra vissa av dessa uppgifter.

Anställningsuppgifter

Arvoden och timlön

Förklarar hur du registrerar, visar, ändrar och tar bort arvoden

Registrera arvoden och timlön

LAS

Visar anställningshistorik, LAS-dagar och möjliggör bevakning av provanställning

LAS

Lönekostnadsspecifikation

En sammanställning av hur löner och avgifter bokförs för varje månad

Lönekostnadsspecifikation

Sakattestant KTH-res

Används för att koppla en persons sakattestantkod i fakturaflödet till KTH-res

Sakattestant KTH-res

Utlägg

Alla anställda med månadslön ska själva ansöka om ersättning för sina utlägg genom systemet KTH res.  För personer som inte själva kan ansöka om ersättning via KTH-res kan skolorna istället registrera in utlägget i HR-plus.

Registrera utlägg i HR-plus

Utläggstyper som kan registreras i HR-plus

Uppehåll och arbetstillstånd

Används för att hålla reda på vem som har ett aktuellt uppehålls- eller arbetstillstånd. Skolan ansvarar själva för att hålla informationen uppdaterad

Uppehåll och arbetstillstånd

Telekatalog

Ändrar kontaktuppgifter som visas på kth.se avseende personal och orgenheter

Telekatalog