Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digitala tjänster på KTH

Digitala evenemang kan genomföras på flera olika sätt. Här kan ni läsa om vilka möjligheter KTH kan erbjuda samt vad man bör tänka på.

Hårdvaruplattform

Zoom meeting eller Zoom webinar 

Upphandlad leverantör för vetenskapliga konferens- och kongresstjänster

Vid digitala möten gällande vetenskapliga konferenser kan ni vända er till vår konferens- och kongress arrangör Meetx .

Upphandlad leverantör för teknikstöd vid evenemang

 Vid digitala möten gällande olika evenemang kan man vända sig till vår upphandlade leverantör för teknikstöd, Blackbox .

Profilering av KTH i digitala evenemang

KTH:s centrala varumärkesgrupp har tagit fram material som kan användas vid digitala möten, evenemang och konferenser där KTH är avsändare. 

Profilering av KTH i digitala evenemang

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet betyder att alla människor, oavsett exempelvis funktionsnedsättning, ska kunna använda digitala tjänster eller webbplatser. Följ lagkravet om digital tillgänglighet .

Att tänka på vid digitala lösningar

Vill du lära dig mer om vad du bör tänka på i utförandet av digitala evenemang och konferenser på KTH kan du ta del av .