Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hantering av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter i samband med evenemang på KTH

En förutsättning för att KTH ska kunna behandla dina uppgifter är att KTH har en så kallad rättslig grund. Genom att anmäla dig till ett evenemang samtycker du till att uppgifter du lämnar i anmälan får behandlas av KTH för det syftet som beskrivs här.

Personuppgiftsansvar

KTH är personuppgiftsansvarig, det vill säga att KTH ensam bestämmer syftet och systemstödet för behandling av personuppgifter för evenemang.

Syfte för insamling av personuppgifter

KTH samlar in personuppgifter för evenemang. Insamling av personuppgifter sker för följande syften:

  • Hantera deltagare vid evenemanget
  • Utskick av information inför evenemanget
  • Utskick av utbildningsmaterial/presentation från evenemanget
  • Utskick av enkät efter evenemanget

Lagring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet kräver. Vad gäller allmänna handlingar hanteras personuppgifter i dessa i enlighet med vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, arkivlagen samt Riksarkivets föreskrifter. I många fall innebär detta att dina personuppgifter kan komma att förstöras efter en kort tid eller bevaras för all framtid i KTH:s arkiv.

Dokumentation

Evenemanget kan komma att dokumenteras i rörlig och stillbild. Dokumentationen kommer i vissa fall publiceras i KTH:s kanaler. Om du inte vill vara med på still- eller rörlig bild har du möjlighet att invända mot detta under evenemanget.

Information om dina personuppgifter

Vänd dig till dataskydd@kth.se  om du vill ha information om vilka av dina personuppgifter som KTH behandlar.

Rättelse och radering

KTH kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga.

Du kan begära att KTH ska radera dina personuppgifter. Du kan också begära att KTH ska upphöra med att behandla dina personuppgifter. Vänd dig till dataskydd@kth.se  för rättelse eller radering samt om du vill att behandlingen av dina personuppgifter ska upphöra.

En begäran om radering leder inte alltid till att KTH tar bort dina personuppgifter. KTH kan avslå en begäran om radering på den grunden att personuppgifterna är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. En annan inskränkning av rätten till radering är kravet att allmänna handlingar ska bevaras.

Integritetsskyddsmyndigheten har tillsyn över regler för behandling av personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten har tillsyn över KTHs behandling av personuppgifter. Du kan vända dig till Integritetskyddsmyndigheten om du har klagomål på KTHs behandling av personuppgifter eller kontakta KTH:s dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@kth.se  eller telefon: 08-790 60 00.