Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Evenemang och konferenser på KTH

Evenemang och vetenskapliga konferenser genomförs regelbundet på KTH. De är ett verktyg för att visa upp forskning, stärka varumärket samt föra samman människor med liknande intressen. På den här sidan hittar du information om hur du genomför ett evenemang eller en vetenskaplig konferens på KTH.

KTH:s interna evenemangsstöd

Behöver du rådgivning eller har frågor kring hur du ska planera ditt evenemang eller konferens är du välkommen att kontakta varumärkesgruppen eller KTH:s servicecenter. KTH:s servicecenter riktar sig till anställda som arbetar på CBH, EECS eller ITM skolan.

Evenemangsstöd

Lokaler och logistik

När du arrangerar ett evenemang eller en konferens är det viktigt att du bokar in lokal(er) i god tid. KTH:s huvudsakliga verksamhet är utbildning och forskning varför tillgängligheten på campus är begränsad. Interna tjänster som möblering, lokalvård och teknik behöver också tas i beaktning under planeringsstadiet.

Lokaler och logistik

Upphandlade leverantörer

KTH har tecknat ramavtal för ett antal tjänster inom varumärkesområdet för att underlätta genomförandet av evenemang och konferenser.

Upphandlade leverantörer

Tryckt material och profilprodukter

Mallar för namnskyltar och information om övergripande KTH material och profilprodukter. 

Tryckt material och profilprodukter

Hantering av personuppgifter

KTH är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter vid genomförande av evenemang och konferenser. Det är viktigt att informera deltagarna på ert evenemang hur uppgifterna behandlas och hur dessa kan raderas.

Hantering av personuppgifter

Digitala evenemang och konferenser

Behovet av att kunna genomföra digitala möten har ökat de senaste åren. KTH använder sig av Zoom för sina digitala lösningar eller inköpta tjänster från upphandlade leverantörer.

Digitala och hybrida lösningar