Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Momshantering

Beroende på evenemanget och konferensens storlek och komplexitet, genererar mötet en ekonomi som behöver styras och kontrolleras. Budgetering, momsfrågor, utgående och inkommande fakturor, förskottsbetalningar och intern redovisning kan vara några olika delar att ta hänsyn till.

Moms i samband med konferenser som arrangeras av KTH

När du gör en budget för konferensen ni ska arrangera ska den alltid tas fram exkl. moms.
Så är alltid fallet när det är KTH som står för de ekonomiska utfallet för konferensen.

Budgeten räknas alltid exkl. moms, men på deltagaravgifterna ska man alltid lägga på moms som ska betalas av konferensdeltagarna. Det är bra att känna till att det kan vara olika momssatser för olika deltagargrupper.

Deltagare från inomstatlig svensk organisation

När KTH är avsändare av fakturorna (dvs är leverantör av konferensen) och inte Axaco , ska svenska statliga myndigheter faktureras utan moms. Är det Axaco som står som avsändare av fakturorna blir det moms för samtliga deltagare, även inomstatliga. Momsfritt blir det när en myndighet fakturerar en annan myndighet inom Sverige.

Utländska konferensdeltagare

Skatteverket har sedan några år tillbaka ändrat regelverket för momshantering. Tidigare kunde deltagaren ange hemlandets VAT-nummer för att moms inte skulle debiterades vid registrering av en konferens.

Idag ska alla betala moms när det gäller konferensdeltagande, oavsett deltagarens hemland. Länder inom och utanför EU kan ansöka om momsåterbetalning i efterhand i sitt hemland.

(Inom andra områden, tex vid köp av varor, gäller fortfarande momsreducering med hjälp av VAT-nummer. Konferenser är ett undantag).

Har du ekonomiska frågor, kontakta den ekonomiansvarige på din skola, institution eller motsvarande. Evenemangsgruppen på KTH kan också hjälpa till med exempelvis budgetmallar, momsfrågor, olika alternativ för inbetalning av deltagaravgifter med mera.

Budgetmall för konferens eller kongress (xls 47 kB)