Till innehåll på sidan

Rubriker på webbsidor

Bra rubriker ger besökaren en överblick över en sida men är också viktiga för att alla ska kunna hitta och förstå en sidas innehåll. Rubriker behöver inte vara långa men bör vara tydliga och beskrivande.

Skriv beskrivande rubriker

På webben är rubrikerna viktiga av fler anledningar än att de ska locka till läsning. Förutom att rubriker fångas upp av sökmotorerna gör det också sidan mer tillgänglig för alla. Använd därför ord som du vet att läsaren söker efter och det texten handlar om. Formulera rubriken kring nyckelord i texten och skriv de viktigaste orden först, så att läsaren förstår vad hen ska göra på sidan. Att till exempel skriva ”välkommen” ger inte läsaren någon indikation på vad sidan innehåller.

Webbsidan blir mer funktionell genom konsekventa och beskrivande rubriker. För personer som navigerar med tangentbordet eller använder skärmläsare ger det en möjlighet att hoppa till olika delar av innehållet. Personer som har lässvårigheter och försämrat korttidsminne får möjlighet att förutse vad varje del av webbplatsen innehåller.

Lagen kräver: Skriv beskrivande rubriker och etiketter (Webbriktlinjer)

Sidans sökresultat och rangordning blir bättre med beskrivande rubriker eftersom sökmotorer värderar rubrikinnehåll mer än styckeinnehåll. Till exempel "Kontakt" är inte tillräckligt eftersom den inte fungerar utanför sitt sammanhang då vi har många kontaktsidor på vår webbplats. 

Mellanrubriker

Mellanrubriker är ett av de bästa sätten att lyfta fram information. Sätt in mellanrubriker där de fyller en funktion och kan fånga in läsaren. Har du en lång text där du inte hittar någonting som förtjänar att lyftas fram i en mellanrubrik är det bättre att korta ner texten.

Rubriknivåer

Det är viktigt att vara noggrann och konsekvent eftersom stödverktyg som skärmläsare och talsyntes navigerar efter rubrikstorlekarna för att skapa överblick och rätt läsordning.

Digital tillgänglighet - lagkrav och möjligheter

I Polopoly finns inbyggd funktionalitet för mellanrubriker. Du bör alltid använda Rubrik 2 som den första rubriknivån för mellanrubriker. Rubrik 3 ska endast användas om du har flera rubriknivåer, aldrig som ersättning för Rubrik 2.

De olika rurbriknivåerna i Polopoly.
Innehållsansvarig:Sara Öhman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-04