Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Målgrupper

En webbplats är användbar när den låter användarna uppnå sina mål lätt och smidigt. Därför är det viktigt att du har din målgrupps behov i fokus och utgår från användarna.

Tre skäl att utgå från användarna

 1. Innehållet blir mer relevant och stärker besökarnas engagemang.
 2. Chansen ökar att budskapet går fram och ger önskat resultat.
 3. Ett målgruppsanpassat innehåll räknas som värdefullt och ökar rankingen i sökmotorer.

Vad är en målgrupp?

Begreppet målgrupp innefattar en eller flera specifika grupper av användare som besöker en webbplats.

Målgrupper kan innefatta olika faktorer, såsom:

 • ålder
 • kön
 • geografisk plats
 • intressen
 • beteenden
 • demografiska data.

Olika målgrupper har helt enkelt olika egenskaper som kan påverka hur de uppfattar och interagerar med innehållet.

För att kommunikationen ska vara meningsfull och effektiv, är det viktigt att anpassa innehållet på webbplatsen efter sammanhanget och målgruppen.

Utgå alltid från användarnas behov och förutsättningar när du arbetar med webben.

KTH:s målgrupper

KTH:s webbplatser ska underlätta för målgrupperna att ta del av relevant information, och även bygga och stärka vårt varumärke. Genom att ha en förståelse för våra målgrupper går det att skapa ett mer effektivt och anpassat innehåll som bättre tilltalar de som besöker webbplatsen.

Våra webbplatser ska representera KTH och informationen svarar mot flera målgruppers behov, exempelvis:

 • medarbetare (befintliga, potentiella anställda och anknutna)
 • studenter (presumtiva, befintliga och alumner)
 • samhällsaktörer och näringsliv (till exempel media, externa forskare, finansiärer, samarbetspartners, globala organisationer)
 • allmänhet (till exempel studiedeltagare, bidragsgivare, tekniskt intresserade individer)
 • myndigheter och beslutsfattare (till exempel politiker, andra lärosäten, forskningsråd).

Målgrupper för våra webbplatser

Alla KTH:s webbplatser är tvåspråkiga och har målgrupper som kommunicerar på både svenska och engelska. Det finns vissa målgrupper som enbart kommunicerar på svenska, och vissa målgrupper som enbart kommunicerar på engelska.

Hur du kan arbeta med målgrupper

1. Identifiera och definiera dina målgrupper

Du börjar med att bestämma vem som är målgrupp för ditt innehåll och vad personen förväntas göra. Om du har flera olika målgrupper och syfte med ditt innehåll, behöver det kanske vara flera sidor, eller så finns det andra ställen på webben där innehållet ska arbetas in.

Målgrupper för våra webbplatser

2. Intressen och behov

Tänk på att innehållet på KTH:s webbplats behöver vara till nytta för de olika målgrupperna. Genom att känna till din målgrupps intressen och behov kan du skapa innehåll som är relevant för dem. Om de får svar på sina frågor är det mer troligt att de engagerar sig med ditt innehåll och återvänder till din webbplats regelbundet.

För att undersöka och förstå målgruppernas behov och beteenden är det lämpligt att göra en så kallad behovsanalys. Det kan vara svårt att göra själv och du kan behöva ta hjälp av experter. Det du kan göra om du inte har resurser för en formell analys är att:

 • titta på besökarnas beteende genom webbanalys, som mäter besökstatistik
 • använda feedback och frågor du har fått från användare
 • titta på hur andra lärosäten har lagt upp sitt innehåll
 • fråga några av dina användare vad som är viktigast för dem.

3. Språk och ordval

Genom att känna till din målgrupps språkliga nivå och preferenser kan du välja ord och fraser som besökarna känner igen och förstår. Det är också viktigt att skriva enkelt, vårdat och begripligt för att nå upp till Språklagens krav. Använd dig gärna av klarspråk.

Skriv för webben

4 . Optimering för sökmotorer

Genom att skapa innehåll som är relevant för din målgrupp, ökar du också chansen att ditt innehåll rankas högre i sökmotorernas resultat när din målgrupp söker efter relaterade ämnen.

Sökmotoroptimering (SEO)