Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skydda innehåll med inloggning

En stor del av KTH:s webbplats är öppen för vem som helst att ta del av. Ibland finns det behov av att skydda visst innehåll genom att lägga det bakom inloggning.

Även om det kan finnas goda skäl att bara vissa användare, t ex anställda på KTH, når ett innehåll är det bra att känna till konsekvenserna av att begränsa åtkomsten.

Typer av innehåll

Innehåll som inte ska hamna i externa parters händer kan vara bra att ha bakom inloggning. Däremot bör det inte begränsas av sekretesskäl, då det inte är tillräckligt säkert för att vara skyddsklassat. Vår webbplats bör heller inte användas som arkiv för information att hålla borta från andra.

Även innehåll som ligger bakom inloggning måste leva upp till kraven i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Digital tillgänglighet - lagkrav och möjligheter

Sökbarhet

Om vi begränsar åtkomst till innehåll blir det heller inte exponerat och sökbart. Det gör att innehållet blir svårare att hitta även för målgruppen.

Behöver läsrättigheterna begränsas är det bra att publicera en öppen sida med information med rätt sökord, så att användarna får träffar vid sökning.