Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Planera och samarbeta

Genom strukturerad och genomtänkt information ökar du möjligheten att nå fram med ditt önskade budskap.

Planera ditt arbete

Genom att planera din tid och innehåll, undviker du att information hinner bli inaktuell, och bidrar därmed till att kvaliteteten på webbplatsen bibehålls.

Gör en översikt av sidorna som du ansvarar för på webbplatserna. I översikten inkluderar du en lista på vem eller vilka som är innehållsansvarig på respektive sida, så att du enkelt kan ta kontakt med rätt person när det behövs, eller hänvisa vidare.

Skapa nytt innehåll

När du ska lägga upp nya sidor är det bra att:

  • fundera över om informationen verkligen behöver finnas på webben
  • se till att innehållet inte är mer omfattande än nödvändigt för målgruppen
  • söka på webbplatsen efter andra sidor som kan ta upp samma ämne, och länka dit i stället för att dubblera informationen
  • prioritera innehåll som håller sig relevant en längre tid, så att du slipper göra onödiga uppdateringar och sparar tid. 

Samarbeta

Som webbredaktör samarbetar du ofta med andra delar av organisationen. Du är en del av KTH:s redaktörsorganisation, vilket innebär att du har kontakt med innehållsansvariga, webbansvariga och andra redaktörer, utöver kollegorna som tillhör ditt verksamhetsområde.

Att ha regelbunden kontakt med innehållsansvariga gör att du får reda på vad som händer inom organisationen. Då kan du lättare se till att informationen du arbetar med hålls aktuell och korrekt.

Genom att vara i dialog med innehållsansvariga ser du även till att få in innehåll i god tid. Då blir det enklare för dig att planera och avsätta den tid som du behöver för att arbeta med webben.

När du avpublicerar inaktuella sidor och filer gör du det i samråd med innehållsansvarig och webbansvarig för den del av webben du arbetar med.

Vårda ditt innehåll