Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vårda ditt innehåll

Ditt innehåll ska vara korrekt och aktuellt. Sidor som är inaktuella eller innehåller felaktig information ska uppdateras eller avpubliceras.

Tre skäl att uppdatera regelbundet

  1. Innehållet blir mer relevant för besökarna.
  2. Ett nyare datum på webbsidan ger ett mer trovärdigt intryck.
  3. Sökmotorer prioriterar uppdaterat innehåll.

Se över dina sidor regelbundet

Det är viktigt att rensa och uppdatera med jämna mellanrum. Sidor som är inaktuella eller innehåller felaktig information måste du se till att uppdatera eller avpublicera.

Tidsbunden information kan snabbt bli föråldrad och kan göra att webbplatsen blir mindre trovärdig. Se därför till att dina sidor inte innehåller datum som är passerade. Det är viktigt, inte minst med tanke på att KTH är en statlig myndighet.

Aktuellt innehåll ger dessutom en bättre användarupplevelse och hittas lättare i sökningar, då sökmotorer prioriterar uppdaterat innehåll.

Innehållet ska:

  • vara aktuellt och inte innehålla datum som är passerade
  • vara korrekt
  • inte vara mer omfattande än nödvändigt.

Avpublicera gammalt material

Att tänka på när du tar bort gammalt material:

  • När du avpublicerar eller tar bort inaktuella sidor och filer gör du det i samråd med innehållsansvarig och webbansvarig för den delen av webben du arbetar med.
  • I Polopoly är det viktigt att först avpublicera sidor och filer innan du tar bort dem. Annars hittas de fortfarande av sökmotorer.

Det finns lagkrav på att allmänna handlingar ska hanteras enligt vår interna föreskrift. Däremot finns det inget i lagen som säger att all information ska finnas tillgängligt på webben. Om besökaren behöver få tillgång till äldre dokument eller handlingar kan du hänvisa till KTH:s centrala arkiv.

Arkivering och diarieföring