Bilder på webben

Bilderna på en webbsida ska vara relevanta och förklara eller förstärka texten. Väl valda bilder hjälper besökaren att orientera sig på webbplatsen.

Välj rätt bild

Bestäm dig för vad du vill att bilden ska förmedla. Ska den förstärka ett budskap, förmedla en känsla eller förenkla och förtydliga något som är svårt att förklara? 

Komplettera med text

Använd inte bilder som enda sätt att förmedla viktig information. Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text. Det gäller till exempel:

  • Bilder (förutom sådana som endast används för dekoration)
  • Diagram
  • Animationer

Beskriv innehållet tillräckligt detaljerat för den som enbart uppfattar textbeskrivningen. Utgå från användarens behov och innehållets syfte.

Lagen kräver: Beskriv med text allt innehåll som inte är text (Webbriktlinjer)

Färger

Använd gärna färger, men låt inte färgskillnader vara det enda sättet att urskilja information utan komplettera med exempelvis text, mönster eller någon annan visuell indikation.

Lagen kräver: Använd inte enbart färg för att förmedla information (Webbriktlinjer)

Alt-texter

Bilder som har betydelse för förståelse för innehållet på sidan måste enligt Webbdirektivet ha en beskrivande text, en så kallad alt-text. Det är extra viktigt för de med nedsatt syn men även sökmotorerna använder alt-texten för att få mer information om vad bilden föreställer.

Är bilden bara dekorativ eller återger det som även i finns i text på sidan ska du undvika att lägga in alt-text.

Vilka bilder får jag använda?

Det är viktigt att KTH äger rätten att använda bilderna. Det är förbjudet att ta andras bilder från webben och använda för eget bruk. Du får heller inte ta någon annans bild och göra om den.

Tänk också på att följa Dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

I KTH:s bildbank finns bilder som får användas för KTH:s egen verksamhet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Sara Öhman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-27