Till innehåll på sidan

CV-mall för ansökan om anställning som adjungerad professor

I syfte att underlätta ansökan till en adjungerad professur används en speciell CV-mall för ansökan. Denna CV-mall finns uppladdad i rekryteringssystemet och åtkomlig för den som söker en adjungerad professur.

Här finns CV-mallar och instruktioner för ansökan till adjungerad professor.

Tänk på följande när du ansöker:

  • CV-mallen används med bibehållen numrering.
  • Ansökan bör skrivas på engelska.
  • Ansökan sker via KTH:s rekryteringssystem. Skolan skickar en länk till den sökande med log in information.
  • CV och bilagor till CV laddas upp i en fil och publikationer laddas upp separat.

Här hittar du mallar för ansökan på svenska och engelska: 

CV template concerning the application for employment as adjunct professor (docx 21 kB)

CV-mall för ansökan om anställning som adjungerad professor (doc 65 kB)

Innehållsansvarig:academic@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-04