Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förnyelse av anställning som adjungerad professor

På den här sidan hittar du information om hur du går tillväga för att förnya en anställning som adjungerad professor. Hänvisningar till regelverk och mallar som används för en förnyelse beskrivs närmare.

Riktlinjer och mallar för förnyelse av anställning som adjungerad professor

Riktlinjer för förnyelse av anställning

Den tillåtna sammanlagda anställningstiden för en adjungerad professor bestäms i 4 kap. 11 § högskoleförordningen och kan inte överstiga 12 år. Anställningen löper normalt 2-3 år i taget och förnyas efter det att den gångna anställningsperioden utvärderats. Riktlinjer om hur en förnyelse av anställning som adjungerad professor går till beskrivs i KTH:s riktlinjer. Dessa hittar du på följande sida:

Rekrytering - KTH:s riktlinjer till anställningsordning

Viktigt att tänka på i korthet vid en förnyelse av anställning som adjungerad professor

En ansökan om förnyelse av anställningen ska lämnas in fyra månader innan anställningens utgång. Skolchefen ansöker, efter beredning av fakultetsförnyelseansvarig, till rektor om förnyelse av anställningen. Ansökan lämnas till anställningsnämndens ordförande. - Ansökan ska ha följande innehåll:

- Beskrivning av vad som har uppnåtts under anställningstiden. Beskrivning av fortsatt förväntad nytta för KTH och samverkansparten.

- Information om huvudsakliga arbetsuppgifter inom forskning och utbildning för förnyad period.

- Förslag på anställningens längd och omfattning för förnyad period. - Förnyat avtal vid anställning som adjungerad professor enligt avsnitt 2.2.6.

- Viljeyttring från professorn om fortsatt intresse för anställningen.

Handläggare på skolan skickar underlag till handläggare på personalavdelningen via mail. 

Mall för förnyelse av anställning

Vid förnyelse av anställning används mall för förnyelse av anställning som adjungerad professor. Mallen hittar du här: Mallar i rekryteringsprocessen för lärarrekryteringar

Mall för avtal om samverkan

Skolan ansvarar för att det mellan KTH och samverkansparten ingås avtal angående samverkan innan rektor fattar beslut om anställning alternativt förnyelse av anställning som adjungerad professor eller utnämning till affilierad fakultet. Avtalsmallar för avtal om samverkan för adjungerad professor och affilierad fakultet kan efterfrågas från affärsjuridiska gruppen, avtal@kth.se.  Vid ändringar av standardtexten i avtalen ska affärsjuridiska gruppen alltid konsulteras.

Information om avtalshantering