Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ansiktslyft för forskarsidor på intranätet

Publicerad 2023-11-06

Delen av KTH:s intranät som riktar sig till forskare har fått ett ansiktslyft. Ingången har fått ett uppdaterat innehåll och nya funktioner, och blir en knutpunkt för information, stödmaterial och kontakter som forskare kan behöva i sitt arbete.

Forskaingången har fått ny design.

Forskare på KTH ska lättare hitta stöd och information för att utföra sitt arbete. Det är förhoppningen med den nylanserade ingången för forskare på intranätet . Ingången har en ny design och uppdaterat innehåll som sätter forskaren i fokus, och är resultatet av ett arbete som startade i våras.

Louise Gustafsson, ansvarig för forskningskommunikation, har lett projektet. Hon berättar att projektet haft ett användarcentrerat arbetssätt.

Louise Gustafsson, ansvarig för forskningskommunikation.

– Vi har utgått från intervjuer med forskare om vilket administrativt stöd och vilken information de behöver, och gjort en målgruppsanalys utifrån det. Vi har arbetat användarcentrerat och haft forskaren i fokus när vi designat struktur, lagt till nya funktioner och skrivit om texter. Ingången är ju till för forskaren, och utgår inte längre från hur verksamhetsstödet är organiserat. Man ska kunna hitta det man söker här, och bli slussad vidare till rätt plats. 

Projektet har omfattat en arbetsgrupp och styrgrupp, och är ett samarbete mellan kommunikationsavdelningen, avdelningen för forskningsstöd och biblioteket. I arbetsgruppen har också en representant från det lokala verksamhetsstödet ingått.

– Att samarbeta brett inom verksamhetsstödet har varit en nyckelfaktor. I forskarintervjuerna kunde vi se att de flesta önskemål handlade om innehåll som redan finns på olika delar av intranätet – men man hittade inte dit. Det fanns behov av en mer samlad information, en form av knutpunkt, säger Louise.

Den nya forskaringången lanserades igår, men Louise understryker att en webb aldrig blir klar.

– Digitalt innehåll är alltid under utveckling. Lanseringen ger oss en chans att se hur ingången fungerar i praktiken. Gör den sitt jobb? Jag är övertygad om att vi kommer få bra, konstruktiv feedback för att göra den än bättre och mer relevant för målgruppen. Planen är också att göra användartester längre fram. Det ger alltid nya perspektiv.  

Har du inspel till den nya ingången? Kontakta Louise Gustafsson .

Projektorganisation

Projektet genomfördes genom en arbetsgrupp och styrgrupp.

Styrgrupp: Åsa Ankarcrona , kommunikationschef, Maria Haglund , överbibliotekarie, och Maria Gustafsson , avdelningschef på Research Support Office.

Arbetsgrupp: Marianne Norén , huvudredaktör för intranätet på kommunikationsavdelningen, Sara Lind , kommunikatör på KTH:s bibliotek, Viktoria Halltell , forskningsrådgivare på Research Support Office, Maria Malmqvist , kommunikatör på Skolan för elektroteknik och datavetenskap, och Louise Gustafsson , ansvarig för forskningskommunikation på kommunikationsavdelningen.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-11-06