Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bank-ID sparar hundratals arbetstimmar

Porträtt på Marina Wellén och Sandra Meneses
Marina Wellén och Sandra Meneses framhåller en rad administrativa fördelar som införandet av Mobilt Bank-ID fört med sig. Framför allt har arbetsbördan och risken för fel minskat.
Publicerad 2023-11-09

Utlämning av KTH-konto via Mobilt Bank-ID har inneburit stora effektivitets- och kvalitetsvinster. Det gäller för såväl personalen i KTH Entré som studenter, lärare, forskare och övriga medarbetare.
– Vi hade en stor arbetsbörda tidigare inför varje upprop och 137 arbetstimmar sparades in på två veckor, säger administratören Sandra Meneses.

I maj blev Mobilt Bank-ID äntligen en realitet i KTH-världen. Ett tidsödande och omfattande manuellt arbete med listhantering och packning av individuella lappar ersattes då av en gemensam QR-kod som aktiverade alla KTH-konton. Dessutom förenklades planeringen och genomförandet av den nationella mottagningen av cirka 3 000 studenter vid terminsstart.

– Augusti och terminsstarter är arbetsintensiva, konstaterar Marina Wellén , gruppchef vid Information och Service.

Hanterade volymer

De 137 inbesparade timmarna avser de två första mottagningsveckorna till höstterminen 2023 för grupperna Centralt IT-stöd (IT) samt Information och Service tillsammans (EDO).

Under samma period genomfördes:
– 5 973 aktiveringar med Mobilt Bank-ID.
– 1 869 aktiveringar med kod efter fysiskt uppvisande av handling i samband med mottagning av internationella studenter.

Digital utlämning av KTH-konto är ett delprojekt i KTH:s huvudprojekt Rättssäker identitets- och åtkomsthantering. Med den nya lösningen kan alla studenter och anställda enkelt aktivera, byta lösenord och återställa sitt konto via Mobilt Bank-ID.

Slipper köa

– Många studenter och anställda kan aktivera sitt konto när som helst under dygnet och slipper komma hit och köa. Det är inte minst en stor fördel för nationella studenter som läser på distans. Även den ökade säkerhetsgraden vid identitetshantering är en vinst.

Under mottagningsveckorna i augusti sparades totalt 137 arbetstimmar på IT-support, KTH Entré, och Information och Service in.

– Det var mer komplicerat och resurskrävande tidigare med risk för fel. I år gick det jättefort och var väldigt enkelt, säger administratören Sandra Meneses  och Marina Wellén fyller i:

– Arbetsbördan minskar och det finns tid att fokusera på andra viktiga delar i mottagningen. I augusti har alla lärosäten intensiva veckor med långa köer i entréer, många mejl att hantera, och olika event som pågår.

Porträtt på Marina Wellén och Sandra Meneses
Marina Wellén och Sandra Meneses.

Höjd tillitsnivå

På köpet med mobilt Bank-ID kom också en förbättring i Ladok . Nu kan alla Ladok-användare höja sin säkerhetsnivå  digitalt. Tidigare tvingades man vara på plats och legitimera sig.

– Tittar vi framåt i tiden måste alla studenter med svenskt personnummer  höja sin tillitsnivå (AL2) för att kunna logga in i Ladok, senast 10 december. Alla med svenskt personnummer kan göra det med Mobilt Bank-ID, säger Marina Wellén.

Vad har ni fått för respons på den nya digitala lösningen?
– Den har varit efterfrågad. Arbetet har förenklats på flera plan och vi kan erbjuda en bättre service där allt blir mycket smidigare, säger Sandra Meneses.

FOTNOT: Säkerhetsnivå, eller tillitsnivå, är en indikation på hur säkra vi är på vem som innehar ett KTH-konto. På den lägsta nivån (AL1) kan det vara personen som själv lämnat uppgifterna och på de högre (AL2) har någon gjort en legitimationskontroll. För anställda krävdes AL2 från och med 1 juli 2023.

Text och foto: Lars Öhman ( larsohm@kth.se )

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-11-09