Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

De nya AI-verktygen - hot och möjligheter

Skärmdump som visar hur en dialog med ChatGPT kan se ut.
Den som frågar ChatGPT hur verktygen kan stödja universitetslärare i deras undervisning kan svaret se ut så här.
Publicerad 2023-03-23

Sedan ChatGPT lanserades 30 november 2022 har debattens vågor gått höga runt riskerna med de nya AI-verktygen. Hur ska det gå med undervisning, hemuppgifter, rapporter och hemtentamen på Sveriges universitet? Två KTH-professorer resonerar runt risker och möjligheter med den nya tekniken.

Snart fyra månader har passerat sedan ChatGPT öppnades för allmänheten. De största svallvågorna har ebbat ut. Men det pågår fortfarande en diskussion på landets lärosäten om hur nya AI-verktyg kommer påverka framtidens lärande, och den lär inte tystna.

ChatGPT är inget nytt

porträttfoto Arnold Pears
Arnold Pears, professor på avdelning Lärande i STEM vid KTH.

Arnold Pears, professor på avdelning Lärande i STEM vid KTH, säger att de första fallen med ChatGPT-fusk nu uppdagas vid universitet och högskolor i Sverige. Det är tydligt att många studenter och lärare testar systemet, och en hel del information finns på Youtube och liknande plattformar som belyser användning av tekniken i undervisning på alla nivåer från grundskolan till forskning och systematiska litteratursammanställningar.

– Det är viktigt att komma ihåg att ChatGPT inte kan skriva något originellt eller avvikande från den rådande normen i det material som den har tränats på. ChatGPT är inget nytt egentligen. Möjligheten att be någon annan att skriva en uppsats har alltid funnits, säger Arnold Pears.

Stefan Hrastinski, professor vid avdelningen Digitalt lärande på KTH säger att fusket är svårt att upptäcka eftersom varje text som genereras av AI-verktyg är unik. Samtidigt är AI-verktygen viktiga och användbara.

porträttfoto Stefan Hrastinski
Stefan Hrastinski, professor vid avdelningen Digitalt lärande på KTH.

– Jag tror att synen på användning av AI-verktyg inom högre utbildning kommer att förändras. Vi kommer alla att använda AI-verktyg som stöd när vi skriver, programmerar, etcetera, inom en snar framtid. Därför är det naturligt att vi även använder dessa inom högre utbildning, berättar Stefan Hrastinski.

Lärare behöver mera stöd

Arnold Pears menar att i och med ChatGPT så kan studenterna nå resultat utan att genomgå en lärandeprocess. Därför behöver lärare mer stöd i att fundera på sin betygsättning och examinationspraxis och styra den mer mot att göra processen relevant för alla, framför allt för studenter som ska förberedas för ett kommande yrkesliv. 

– Utbildning ska vara autentiskt och examination ska helst belöna processer och prestationer som är relevanta för professionen i framtiden, säger Arnold Pears.

Stefan Hrastinski säger att om lärare tillåter att studenter använder AI-verktyg vid inlämningsuppgifter och hemtentor tycker han att lärare ska be studenterna att beskriva om och hur de har använt verktygen. Lärare behöver vara säkra på att varje student har uppfyllt kursmålen. Ibland kan det exempelvis behövas en kompletterande muntlig genomgång.

– Muntlig examination är exempel på en metod lärare kan använda för att examinera studenter utan AI-hjälp. Jag hoppas att vi inte ser en återgång till salstentor utan snarare att vi har mindre kontinuerliga examinationsuppgifter, där man när det behövs kan genomföra dessa i en kontrollerad miljö. Kontinuerlig examination vet vi också bidrar till studenternas lärande, säger Stefan Hrastinski.

Text: Peter Ardell

Faktaruta

  • Arnold Pears besöker för närvarande KTH:s skolor och deras lärarkollegier för att presentera och diskutera hur bland annat AI-verktyg ska hanteras i undervisningen.
  • Framöver kommer det enligt Stefan Hrastinski att publiceras information på KTH:s intranät (under utbildning: https://intra.kth.se/utbildning) om hur man som lärare vid universitet kan tänka och agera runt AI-verkyg. Han tipsar även om Mats Cullhed vid Uppsala universitet som har tagit fram bra information .
  • Har du frågor eller tankar? Det går bra att maila e-learning@kth.se.
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-03-23