Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningsberedning arbetar brett och välkomnar inspel

Kvinna mot mur i blå klänning.
Annika Borgenstam, vicerektor för forskning, leder KTH:s forskningsberedning.
Publicerad 2024-03-15

Med möte en gång i månaden har den nya forskningsberedningen på KTH satt i gång sitt arbete.
– Vi tittar förutsättningslöst på en rad frågor och tar itu med dem allt eftersom, säger Annika Borgenstam, vicerektor för forskning och ordförande i forskningsberedningen.

Forskningsberedningen startade, i enlighet med ett rektorsbeslut, den första januari i år och är ett av resultaten i den översyn av särskilda forskningssatsningar som genomfördes i höstas. Forskningsberedningen fattar inga beslut utan lägger fram förslag och underlag till rektor och KTH:s ledningsgrupp.

Finansiering och nätverk

Forskningsberedningen kommer att hantera en rad olika frågor kring forskningsfinansiering, vilka nätverk KTH ska ingå i, bidra till hur KTH:s forskning ska kommuniceras exempelvis.

– Vi ska titta närmare på vad som gäller och ska gälla kring samfinansiering och vi börjar med KAW-projekt och så småningom andra finansiärer också, säger Annika Borgenstam och nämner även en översyn av KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer. Har vi de vi behöver?

De strategiska forskningsområden, SFO:er, där KTH är huvudman ska ses över liksom att gruppen ska ta fram en process för strategiska satsningar.

– Vi tittar på kriterier som att en satsning ska dra in omfattande extern finansiering, vara långsiktigt och hållbart ur arbetsmiljösynpunkt samt inom områden där vi har stor kompetens.

Gärna inspel

Ytterligare ett område Annika Borgenstam nämner är att hitta ett effektivare sätt att samarbeta mellan forskare och verksamhetsstöd.

– Vi kommer att jobba oss framåt med en rad olika frågor, som ska stärka KTH:s forskning på sikt. Inspel och tankar tar vi gärna emot och gruppens arbete kommer att vara transparent- det är jätteviktigt.

Text: Jill Klackenberg
Foto: Magnus Glans

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2024-03-15