Till innehåll på sidan

KTH ser över sina rutiner

Borggården på KTH:s campus.
KTH ser över sina rutiner och ska tydliggöra hanteringen bland annat rörande ärenden till personalansvarsnämnden.
Publicerad 2023-06-07

KTH ska utveckla och tydliggöra sina rutiner i enlighet med sitt arbetsgivaransvar.
Det blir konsekvensen av att en extern utredning funnit brister i hanteringen av en framställan till Statens ansvarsnämnd om åtalsanmälan.

– KTH är en komplex organisation och tyvärr kan det vara så att människor hamnat i kläm i ett stort maskineri. Det beklagar vi förstås och jag vill passa på att understryka hur olyckligt det är när enskilda anställda hamnar i en situation där vår egen organisation inte möter kraven på en enhetlig och korrekt hantering. Jag ber uppriktigt om ursäkt för det. Vi ska nu definitivt komma till rätta med detta, säger Anders Söderholm, rektor på KTH och ytterst ansvarig för universitetets arbetsmiljö.

Utan åtgärd

Bland annat har utredaren påtalat brister i underlag och underlåtenhet att tillräckligt utreda ett ärende innan framställan om åtalsanmälan gjordes till SAN. Åtalsanmälan lämnades utan åtgärd av åklagarmyndigheten.

Framställan till SAN bedömdes av utredaren inte vara något som KTH hade behövt göra. Ärendet rör en anställd på KTH där det fanns misstanke om felaktig hantering av tilldelade forskningsmedel. Även om utredningen rör ett specifikt fall så drar KTH lärdomar av mer övergripande karaktär kring hur frågor av detta slag bör hanteras.

KTH som arbetsgivare är skyldig att löpande utveckla och förbättra hanteringen av dessa frågor.

Fyra steg

– Vi kommer att se över det här ur flera aspekter, säger Anders Söderholm och nämner fyra olika steg på vägen mot en effektivare och mer rättssäker hantering.

  •  Tydliggöra de olika rollerna, i varje led i linjen och i stödverksamheten, som har uppgifter i samband studiemiljö, arbetsmiljö och ärenden till personalansvarsnämnden (PAN) och statens ansvarsnämnd (SAN)  
  • Tydliggöra ansvaret, som är knutet till respektive roll, i varje led. Det decentraliserade arbetsmiljöansvaret behöver stärkas.
  • Säkerställa att varje roll har rätt kompetens och har tillgång till det stöd som behövs för att utföra uppgiften.
  • Ta fram en rutin för ärenden som läggs fram i PAN respektive SAN.
KTH Taggar:
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-06-07